İş Akış Yönetimi çözümlerinde en önemli kriterlerden biri, ilgili tüm çalışanların yetkileri dahilinde kolayca kullanabileceği ve raporlama yapabileceği bir uygulama olmasıdır.

Web üzerinde de çalışan bir çözümün tercih edilmesi, sisteme zamandan ve mekandan bağımsız erişilebilmesine imkan tanır. Ayrıca, işletmedeki ERP ve benzeri sistemlerle entegrasyon imkanı da İş Akış Yönetimi çözümünün daha verimli çalışmasını sağlar.

Sipariş Alma ve Entegrasyon

ÖRNEK- 1 Bir Pazarlama firmasınız Mobil Satış Sistemlerinden veya manuel sipariş alıyorsunuz. Böyle bir sisteminiz var ise ve kurallar tanımlandığı ise sistem ERP nize sipariş geldiğinden itibaren otomatik çalışmaya başlar. 5.000 TL altında bir siparişte direkt satıcının onayı yeterlidir diyebilirsiniz. 5.000-10.000 TL arası bir siparişte Satıcı ve Bölge müdürü daha üst bir satışta ise Satış müdürünün (3 lü onay) alınmasını sistem otomatik yapar. Bu onaylar alındı ise Sipariş otomatik olarak Sevkedilebilir olur. Bu onayları alırken sisteme Ödeme-Tahsilat kontrolu, Risk kontrolu, Vade kontrolu gibi işlemleride otomatik

Satın Alma İş Akışı

ÖRNEK-2 Şirketinizde SatınAlma işlemlerini takip etmek istiyorsunuz. Sistem içerisine kurulacak bir Talep yönetimi ile bütün personeliniz ister Şirket ile ilgili alımlar isterse herhangi bir ürünün SatınAlması ile ilgili talepleri bu sisteme girer ve sistemin onay mekanizması otomatik çalışmaya başlar. Böylece gene sizin istediğiniz kurguya göre limitler belirlenir ve ilgili her birimin onayının alınması zorunlu hale getirilebilir.

İK Evrak Takibi

ÖRNEK-6 İnsan Kaynakları departmanınız ihtiyaçlarınıza göre bir personel istihdamında bulundu. İşe alım süreçlerini (ki buda sistem içerisinde tanımlanabilir) yaptıktan işe alınan personelle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin Bordro bölümüne işe alım işlemleri bilgilerinin gönderilmesi, Yemek Kartlarına sipariş verilmesi, Servis planlamasının yapılması, Kişinin bölümünün (oturacağı yer, Bilgisayar, Yetkilendirme, Kırtasiye vb) planlanlamsı ve ayarlanması gibi ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.

Satış ve Sipariş Yönetimi

• Dinamik Teklif
• Sipariş Onay Sistemi
• Teklif Şablon Yönetimi
• Tekliften Siparişe Dönüşüm
• Giden İrsaliyeler Yönetimi
• Satış Faturaları Yönetimi
• Mobil Sipariş Yönetimi
• Otomatik Kurallar
• Sipariş Detaylı Takibi
• Harita Bazlı Raporlama

Satın Alma Yönetimi

• Satın Alma Talep Onayları
• Tedarikçi Yönetimi ve Takibi
• Satın Alma Talepleri Onayları
• Hızlı Fiyat Araştırma
• Teklif Yönetimi
• Satın Alma İş Akışı İzleme
• Satın Alma Takibi
• Detaylı Teklif Sorgulama
• Satın Alma Raporları
• Satın Alma Siparişi
• İş Akışı Onay Sistemi 
• Tedarikçi Değerlendirme

Proje Yönetimi

• Proje Durum Raporlama
• Proje Dosyaları Takibi 
• Projenin Evrak Yönetimi
• Proje Zaman Planlama 
• Proje Satın Alma Yönetimi
• Proje İş Kalemleri Takibi
• Proje Personel Şeması 
• Proje Maliyeti İzleme 
• Personel Görev Takibi
• Otomatik Bilgilendirme 

Saha Görev Yönetimi

• Arıza, Bakım, Kalibrasyon 
• Keşif, Montaj, Kurulum 
• Parça Değişikliği Yönetimi
• Lokasyon Bazlı İş Yönetimi
• Mobil Form Yönetimi
Rota Planlama
• Anlık Mobil İş Bildirimleri
• Bakım Planlama
• Garanti Bitenlerin bildirimi
• Saha Raporları
• Vaka Yönetimi
• Harita Bazlı Raporlama 

Çalışan Takip Sistemi

ÖRNEK- 3 Çalışan sayısı firmalarda en zor takip işlerinden biride Evrakların onaylanmasıdır. Bu sistemde Fatura Sekreterinize gelir. Sekreteriniz faturayı Scan eder ve sisteme dahil eder. Sistem daha önceden tanımlanmış onay mekanizmasını çalıştırarak fatura için gerekli onayların alınmasını sağlar. Fatura ise Sekreteriniz tarafından ilgili birime genellikle Muhasebeye iletilir. Son onay verildiğinde Fatura onayı açıklamalar ile birlikte Muhasebe ekranına düşer ve evrak onaylanmış şekilde ERP içerisine alınır.

Masraf Takip Sistemi

ÖRNEK-4 Çalışanlarınızın masraflarının girilmesi özellikle şirket dışında çalışanların bunlarla ilgili bilgiyi göndermesi ve aktarılması zaman kaybı olmaktadır. Bir adet Masraf Formu yaratılarak kişilerin Tablet veya bilgisayarlarından bu bilgilerin online girilmesi sağlanır. İstenirse sistem gene bir onay mekanizmasından geçerek (Bölge Müdürü, Satış Müdürü) Mali işlere gelir. Evrak kontrolu (Belge) yapılarak yapılan harcamaların ERP ye otomatik aktarılması sağlanabilir.

Avans Takip Sistemi

ÖRNEK-5 Firmalarda Avans Formlarının onayı ve takibi zaman zaman ciddi süre alan olaylardır. Bu sistemde kişi ilgili Avans formunu girer. Sistem onay mekanizmasını otomatik olarak çalıştırarak bu Avansın onayını alarak işlemin gerçekleştirilmesini sağlar.

Muhasebe ve Finans

• Finans İşlemleri
• Belge Onaylama
• E-Devlet Onaylama
• Gelirler / Giderler
• Personel Harcırah Ödemeleri
• Personel Masraf Ödemeleri
• Finansal Raporlar
• Cariler Bilgileri
• Yasal Dökümanlar
• Risk vb. Onay Sistemi
• Finansal Onay Sistemi 
• Uyarı Sistemleri

Ofis Yönetimi

• Aktivitelerim
• Şirket Gündemi
• Organizasyon Şeması
• İletişim Rehberi
• Şirket Dosyaları
• Şirket Yönetmelikleri
• Şirket Evrakları
• Şirket El Kitapları
• Şirket Çalışma Saatleri Yönetimi
• Vardiya Planı
• Mailing 
• Online Toplantı

İnsan Kaynakları

• Organizasyon Yönetimi
• Departman Yönetimi
• İzin İşleri Yönetimi
• Personel Raporları
• Özlük Dosyaları 
• Personel Eğitim Takibi
• Personel Sigorta Yönetimi
• Görevlendirme Raporları
• Seyahat Talep Yönetimi
• Personel Yoğunluk Takibi
• Personel Zimmet Yönetimi
• Performans Değerlendirme 
• CV Havuzu 
• İşe Alım Takibi 

Güçlü Raporlama

• Satınalma Raporları
• Fatura Raporları
• Şirket Saha Görev Raporları
• İşletme (Cari) Raporları
• Kullanıcı Oturum Raporları
• İK Raporları
• Personel Raporları
• İzin Raporları
• Görevlendirme Raporları
• CRM Raporları
• Aylık Hedef Raporu
• Personel Aylık Hedef Raporu
• Personel CRM Özet
• Proje Raporları

ERP, FLOW, WMS, CRM, MOBİL, ENTEGRASYON, UYARLAMA, İŞ ANALİTİĞİ İÇİN
LÜTFEN BİZE ULAŞIN. 

İşinizde Farklı Bakış Açısı Yakalayın

Değiştirmeyin Özgünleşin ve Geliştirin

Her Yerden Raporlayın ve Yönetin

Süreçlerinizi Belirleyin ve Sadeleştirin

Satış - Eğitim -
Önleyici Destek

İş Akış ve Süreç
Yönetimi 

Proje, İş ve ERP Danışmanlığı

Uyarlama -Entegrasyon
Hizmetleri

Anahtar Çözüm Bilgi İşlem Ltd. Şti

(0216) 574 86 74 pbx

anahtar @ anahtarcozum.com.tr

Eski Üsküdar Yolu Çankırı Sok No:1 / 6
Mesan İş Merkezi İçerenköy - Ataşehir / İST

Make a free site - Read more

We use cookies to give you the best experience. Read our cookie policy.