Logo,Tiger3,Go3,Tiger 3 Enterprise,Edevlet,Efatura,Edefter,Earşiv,Tiger Wings,Tiger HR
create a website for free

Logo E-devlet Ürünleri

Alanında lider konumda bulunan Logo, Özel Entegratörlük iznine sahip eLogo markasıyla 7/24 çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemi işletmelerin hizmetine sunuyor. Böylece tüm elektronik fatura işlemleri eLogo'nun bilgi-işlem sistemi üzerinden güvenle gerçekleştirilebiliyor.

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Türkiye'nin gelecek vizyonunun en kritik bileşenlerinden biri, dijital dönüşüm. Bu süreçte işletmelerin e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Mutabakat, e-Ekstre gibi uygulamalarını dijital ortama taşımaları da hem yasal uyumluluk hem de iş süreçlerinde verimlilik açısından büyük önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı e-Çözümler, kapsamlı dijital uygulamalarla işletmelere zaman, maliyet ve iş gücü tasarrufu sağlıyor.

e-Çözümler Ne Kazandırır? 

Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun şekilde geliştirilen e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv gibi uygulamalar, işletmelerin maliyet tasarrufu sağlamasını, işlerinin daha hızlı yürütülmesini ve daha etkin şekilde kontrol edilebilmesini sağlar. Bu çözümler, operasyonel süreçlere katma değer sağlamanın yanı sıra iş gücü, arşivleme, yazıcı sarf malzemeleri ve kağıt fatura gönderimi gibi maliyetlerden tasarruf etmeye de imkan tanır.

e-Çözümleri Kimler Kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen zorunluluk kapsamındaki işletmelerin yanı sıra, iş süreçlerini hızlandırarak kolaylaştırmak, maliyetlerini düşürmek ve rekabette bir adım öne geçmek isteyen tüm firmalar da e-Çözümleri kullanabilir.

e-Çözümlerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

e-Çözümlerde en kritik konu, yasalarca belirlenen standartlara uygun çözümlerin tercih edilmesidir. Gelir İdaresi Başkanlığı onaylı özel entegratörlük lisansına sahip markaların çözümlerinin tercih edilmesi, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini kolaylaştırır. Ayrıca, kullanılacak çözümlerin ERP gibi diğer sistemlerle entegre çalışabilmesi de işletmenin iç süreçlerinin standardizasyonu açısından önemlidir.

Anahtar Çözüm Logo Edevlet

E-Fatura

e-Fatura çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenlenen faturaların, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlıyor. Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ve muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yasal çerçeve doğrultusunda, e-Fatura ile düzenlenen faturalar, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. Anonim, Limited, Gerçek ve Şahıs şirketi statüsünde bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasından yararlanabiliyor.

Anahtar Çözüm Logo Edevlet

E-Arşiv

e-Arşiv uygulamasıyla faturalar, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenleniyor ve ikinci nüshalar da elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebiliyor.

e-Arşiv uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ediyor. Ayrıca kağıt faturaların basımı, hazırlanması, dağıtımı ve arşivlenmesi gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetler de ortadan kalkıyor.

Anahtar Çözüm Logo E devlet

E-Defter

Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir'in e-Defter ile hazırlanması sayesinde bu belgelerin basımı, noter onayı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerden ve hazırlık ya da arşivleme gibi zahmetli işlemlerden kaynaklı iş yükünden tasarruf edilebiliyor.

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabiliyor.

Anahtar Çözüm Edevlet

E-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya geçirilen e-irsaliye, kağıt ortamdaki sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. e-İrsaliye ile sevk irsaliyeleri mevzuata uyumlu şekilde elektronik sertifika ile imzalanarak elektronik ortamda iletiliyor, muhafaza ve ibraz ediliyor.

e-İrsaliye uygulamasından yararlanan işletmeler iş süreçlerinde hız ve verimlilik artışı elde ederken, kağıt sevk irsaliyelerinin basımı ve hazırlanması gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerden de tasarruf sağlıyor.

"e-İrsaliye", kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. "Taşıma İrsaliyesi" ücret karşılığından eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evrak iken, "Sevk İrsaliyesi" alım-satım işlemi olsun ya da olmasın malın herhangi bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen mal ile birlikte bulunması zorunlu olan belgedir. 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar 01.01.2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak e-irsaliye uygulamasına geçebiliyor. e-İrsaliye; e-Fatura uygulamasından bağımsız olarak görünse de; e-Fatura uygulamasında olduğu gibi GİB merkezli, kapalı bir sistem içinde yer almaktadır. 
İlk etapta sadece “Sevk İrsaliyesi” e-İrsaliye kapsamına dahil edilmiştir. e-İrsaliye uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte e-İrsaliye, ürünü teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecektir. 
“e-İrsaliye”, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. “Taşıma İrsaliyesi” ücret karşılığından eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evrak iken, “Sevk İrsaliyesi” alım-satım işlemi olsun ya da olmasın malın herhangi bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen mal ile birlikte bulunması zorunlu olan belgedir. 
e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar 01.01.2018 itibarıyla isteğe bağlı olarak e-irsaliye uygulamasına geçebiliyor. e-İrsaliye; e-Fatura uygulamasından bağımsız olarak görünse de; e-Fatura uygulamasında olduğu gibi GİB merkezli, kapalı bir sistem içinde yer almaktadır. 
İlk etapta sadece “Sevk İrsaliyesi” e-İrsaliye kapsamına dahil edilmiştir. e-İrsaliye uygulamasının devreye alınmasıyla birlikte e-İrsaliye, ürünü teslim alan kişiye iletilecek. Bununla birlikte araç, şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan taşıma irsaliyesi yine kağıt olarak araçta bulundurulmaya devam edecektir. 
e-İrsaliye Uygulaması yürürlükte olan 487 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğe göre zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan;  e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan, e-İrsaliye düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olan e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapan mükellefler, istemeleri halinde 1/1/2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler. 
Henüz yürürlüğe girmemiş VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ‘de e-İrsaliye uygulaması belirlenmiş mükellefler için 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır.
e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı kullanıcılar Logo e-İrsaliye uygulamasıyla birbirlerine e-İrsaliye gönderebilirler. Gönderim yapılacak firma e-İrsaliye kullanıcısı değilse bu durumda e-Arşiv uygulamasıyla e-İrsaliye gönderimi yapılabilir. 
e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası, e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası, Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası, Taşınan malın nevi, miktarı, Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı.

Logo; e-Fatura'dan e-İrsaliye'ye, bankacılık çözümlerinden yapay zeka tabanlı inovatif ürünlere kadar uzanan geniş e-Çözümler yelpazesiyle dijital dönüşümdeki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip ederek ihtiyaç duyulan çözümleri işletmelerin hizmetine sunuyor. Bu çözümlerin gerek Logo ürünleri gerekse Logo harici ERP yazılımlarıyla tam entegre çalışabilmesi de e-Çözümlerin sunduğu bir başka avantaj oluyor. 

Anahtar Çözüm Logo Yazılım Kurumsal ve Kobi Ürünler Satış, Eğitim, Destek ve Danışmanlık


ANAHTAR ÇÖZÜM BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ

Eski Üsküdar Yolu Çankırı Sok. No:1 Kat:2 D:6 İçerenköy-Ataşehir / İstanbul

Tel :  (0216) 574 86 74 pbx 
Email: anahtar@anahtarcozum.com.tr